Wedding EXPO 2020.

Najveći sajam vjenčanja.

NOVO NORMALNO

Kako bismo svi dočekali 2021. koja obećava oporavak našeg lijepog svijeta vjenčanja, trebamo nastaviti s našim planovima i aktivnostima. Loša posjećenost nedavno održanih sajmova, već sada nepovoljna situacija s Covidom i najave pooštrenja mjera navele su nas na razmišljanje – jesmo li kao organizatori spremni preuzeti rizik slabe posjećenosti sajma.

DIGITAL EXPO

Kako se do sada pokazalo, najbolje prolaze poslovi koji su najviše aktivni online stoga smo osmislili nov i prilagođen način održavanja Wedding Expo sajma.

Ove godine otvaramo virtualni sajam gdje će svi izlagači biti dostupni tijekom cijele godine. Na taj ćemo način smanjiti troškove izlagačima, a povećati učinkovitost i online aktivnost.

Sajam ćemo oglašavati na webu, Instagramu i Facebooku, te na najjačim portalima u Hrvatskoj. Idemo prema ciljanoj publici i vjerujemo se da će odaziv biti u najmanju ruku jednak posjećenosti na zadnjem Wedding Expo-u.

Wedding Expo 16 bit će prvi virtualni sajam vjenčanja.

ŠTO DOBIVATE?

Virtualni štand

Svakom izlagaču otvaramo virtalni štand - Landing page web stranicu koji se indexira na Googolu i samim time povećava mogućnost rezervacije. Na stranici ćete biti predstavljeni kao na sajmu - s fotografijama, sajamskom ponudom i Vašim kontakt podacima.

APP katalog

Svakog izlagača uvrštavamo i u digitalni katalog - Micro web stranicu što je novost na tržištu i direktno utječe na prestiž u poslovnoj ponudi. Micro web stranica potpuno je prilagođena mobilnim uređajima i povezana sa svim Vašim kontakt podacima.

Digitalno oglašavanje

Svaki izlagač još dobiva Facebook i Instagram - samostalne objave + promo oglase E-sajma na Facebook i Instagram stranicama Wedding Expo-a. Na taj način dolazimo do šireg broja potencijalnih klijenata i potičemo interakciju s njima.

Virtualni štand!

APP info katalog!​

KAKO SUDJELOVATI

Kako je sve ovo i Vama i nama ovo novi oblik sajmovanja, cijena je simbolična.
Zbog svega navedenoga, ovo je dobra prilika predstaviti se ciljanoj publici na prvom virtualnom sajmu vjenčanja uz proširenje svijesti o vašoj ponudi i jačanje korporacijskog prestiža te imidža.

Kotizacija

UTIS-TM d.o.o.
OIB 45367235928